ORTODONCIE a ortognátní chirurgie

MUDr. Martin Kotas, Ph.D.

Rovnátka Zlín

Jak probíhá léčba

 1. První návštěva v ordinaci má informativní charakter. Proberete s lékařem svůj problém a budou Vám nastíněny případné možnosti léčby. Naplánují se nutná vyšetření k provedení definitivního plánu léčby. Pak je pacient na tyto vyšetření objednán, nebo jsou provedena přímo.
 2. Tzv. „vstupní vyšetření“ představuje návštěvu, při které jsou zhotoveny otisky chrupu, rentgenové snímky a diagnostické fotografie, které tvoří povinnou dokumentaci ortodontické léčby. Na základě této dokumentace lékař stanoví po důkladném rozboru optimální léčebný plán.
 3. V další návštěvě je pacient s výsledky předchozích vyšetření seznámen a je mu navrhnut individuální plán léčby.
 4. Samotné zahájení léčby - fixním nebo snímacím aparátem
  • LÉČBA FIXNÍM APARÁTEM („rovnátko na pevno“)

   Fixní aparát se skládá z následujících částí:

   • kroužky na zadních zubech-stoličkách
   • zámky nalepené na jednotlivých zubech
   • kovový oblouk (připevněný buď barevnými gumičkami, nebo tenkými drátky)
   • dle vady jiná speciální zařízení (elastické řetízky, kovové pružiny,…)

   Nasazení fixního aparátu:

   • tzv. separace- několik dní před samotným nasazením rovnátka se musí mezi zuby, kde se budou nasazovat kroužky vložit tenká gumička. Ta zuby od sebe nepatrně oddálí a umožní bezproblémové nasazení kovového kroužku.
   • nalepení zámků na jednotlivé zuby
   • vložení kovového oblouku
   • upevnění tohoto oblouku pomocí tzv. ligatur (elastické barevné gumičky nebo tenké drátky)
   • poučení o způsobu čištění zubů s fixním aparátem (hygienická instruktáž)

   Po nasazení fixního ortodontického aparátu („pevného rovnátka“) dochází pacient na pravidelné kontroly přibližně jednou za 4-6 týdnů. Při kontrolách se sleduje průběh léčby, dochází k výměnám oblouků a aktivních prvků aparátu a kontrole ústní hygieny.

   Sejmutí fixního ortodontického aparátu („pevného rovnátka“):

   Postupně se odstraní speciálními kleštěmi kovové zámky a kroužky. Zámek se těmito kleštěmi deformuje a „odskočí“ od lepidla, které zůstane na zubu. Lepidlo se speciálními vrtáčky, které nepoškozují sklovinu, očistí ze zubů. Následují opatření k udržení výsledků léčby. Celková doba léčby se pohybuje mezi 1-3 lety.

  • LÉČBA SNÍMACÍM APARÁTEM („sundávací rovnátko“)

   Jedná se o aparáty, které se dají vyjmout z úst a pacient si je sám nasazuje. Jsou určeny pouze pro některé typy zubních vad a využívá se jich především pro léčbu ve smíšeném chrupu (léčba u dětí). Pacient a rodiče jsou přesně instruováni o způsobu nasazení, nošení (jak dlouho denně) a o další manipulaci s tímto aparátem. Kontroly probíhají zhruba ve 4-8 týdenních intervalech. Často při léčbě tímto aparátem není cílem vadu úplně vyléčit (nejsou někdy prořezané všechny stálé zuby), ale zlepšit situaci v ústech a umožnit lepší vývoj stálého chrupu.

 5. Retenční fáze - zuby po přemístění (srovnání) vykazují tendenci k návratu do původní pozice, k tzv. recidivě. K zabránění tomuto nežádoucímu jevu se využívá tzv. retainer (tenký drátek lepený na zadní stranu předních zubů, kde esteticky neruší) a snímací retenční rovnátko.